Psalms (21/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.
2. JeHoVaHu, v tvojej sile sa raduje kráľ a jako veľmi plesá v tvojom spasení!
3. Dal si mu žiadosť jeho srdca a neodoprel si ani neujal toho, čo si prialy jeho rty. Sélah.
4. Lebo mu prichádzaš vústrety s požehnaniami dobrého; položil si na jeho hlavu korunu z rýdzeho zlata.
5. Žiadal od teba život; dal si mu; žiadal dlhosť dní, dal si mu večné veky.
6. Veľká je jeho sláva v tvojom spasení; veličenstvo a nádheru si položil na neho;
7. lebo si ho učinil rôznym požehnaním na veky; obveseľuješ ho radosťou so svojou tvárou.
8. Lebo kráľ sa nadeje na JeHoVaHa a na milosť Najvyššieho; preto sa nepohne.
9. Najde tvoja ruka všetkých tvojich nepriateľov; tvoja pravica najde tých, ktorí ťa nenávidia.
10. Učiníš ich, že budú jako horiaca pec, keď prijde čas tvojej tvári, obrátiť sa proti nim. JeHoVaH ich pohltí vo svojom hneve, a žrať ich bude oheň.
11. Vyhubíš ich plod zo zeme a ich semä zpomedzi synov človeka;
12. lebo chceli na teba uvaliť zlé; zamýšľali lesť; no, nebudú môcť vykonať;
13. lebo predesiac ich učiníš to, aby obrátili chrbát, pretože strely na svojich tetivách namieriš do ich tvári. (21:14)Povznes sa, JeHoVaHu, vo svojej sile; budeme spievať a ospevovať tvoju hrdinskú silu.

  Psalms (21/150)