Psalms (20/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.
2. Nech sa ti ozve JeHoVaH v deň súženia; nech ťa vyvýši meno Boha Jakobovho!
3. Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa podoprie so Siona!
4. Nech sa rozpamätá na všetky tvoje žertvy a tvoje zápalné obeti nech má za tučné! Sélah.
5. Nech ti dá podľa žiadosti tvojho srdca a nech vyplní každý tvoj úmysel.
6. Nech plesáme v tvojom spasení, a v mene svojho Boha vztýčime prápor. Nech naplní JeHoVaH všetky tvoje prosby!
7. Teraz viem, že JeHoVaH zachraňuje svojho pomazaného, ozve sa mu z nebies svojej svätosti; v hrdinskej sile sa mu ozve spasenie jeho pravice.
8. Títo dúfajú vo vozoch a tamtí v koňoch, ale my si pripomíname meno JeHoVaHa, svojeho Boha.
9. Oni klesli a padli, ale my stojíme a budeme pevne stáť. (20:10)Zachráň, JeHoVaHu! Kráľ, náš Bôh, nech sa nám ozve v deň, keď budeme volať.

  Psalms (20/150)