Psalms (2/150)  

1. Prečo sa búria národy, a ľudia myslia márne veci?
2. Kráľovia zeme sa postavujú, a kniežatá sa spolu radia proti JeHoVaHovi a proti jeho pomazanému a hovoria:
3. Roztrhajme ich sväzky a zahoďme od seba ich povrazy.
4. Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa; Pán sa im vysmieva.
5. Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesí a povie:
6. Ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svätosti.
7. Rozprávať budem o ustanovení zákona. JeHoVaH mi povedal: Ty si môj syn; ja som ťa dnes splodil.
8. Požiadaj odo mňa, a dám ti národy, tvoje dedičstvo, tvoje državie, končiny zeme.
9. Roztlčieš ich železným prútom; roztrieskaš ich ako nádobu hrnčiara.
10. A tak teraz buďte rozumní, kráľovia; učte sa, sudcovia zeme!
11. Slúžte JeHoVaHovi v bázni a veseľte sa s trasením.
12. Ľúbajte syna, aby sa nerozhneval, a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapáli jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu.

  Psalms (2/150)