Psalms (16/150)  

1. <sup>(a)</sup> Zlatý žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> Ostríhaj ma, ó, silný Bože, lebo sa k tebe utiekam. -
2. Povedal som JeHoVaHovi: Ty si môj Pán. Moje Dobro, nie je nad teba!
3. Pre svätých je, ktorí sú na zemi, a pre slávnych, v ktorých mám všetku svoju záľubu.
4. Rozmnožia sa bolesti tých, ktorí sa ponáhľajú k inému bohu cudziemu. Nevylejem ich liatej obeti z krvi ani nevezmem ich mien na svoje rty.
5. JeHoVaH je čiastkou môjho údelu a môjho kalicha; ty, ó, JeHoVaHu, udržuješ môj los.
6. Merné laná mi padly na krásnych miestach, áno, skvelé dedičstvo je u mňa.
7. Dobrorečiť budem JeHoVaHovi, ktorý mi radí, ba ešte i vnoci ma vynaučujú moje ľadviny.
8. Vždy si predstavujem JeHoVaHa pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby som sa nepohnul.
9. Preto sa raduje moje srdce, a moja sláva plesá, áno, ešte i moje telo bude bývať bezpečne.
10. Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti; nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie.
11. Dáš mi znať cestu života. Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť.

  Psalms (16/150)