Psalms (150/150)    

1. Hallelujah! Chváľte silného Boha v jeho svätyni! Chváľte ho na oblohe jeho sily!
2. Chváľte ho v jeho mnohej hrdinskej sile! Chváľte ho podľa mnohého jeho veličenstva!
3. Chváľte ho zvukom trúby! Chváľte ho na harfe a na citare!
4. Chváľte ho na bubon a kolotancom! Chváľte ho husľami a píšťalou!
5. Chváľte ho zvučným cymbalom! Chváľte ho cymbalom radostného kriku!
6. Každý duch nech chváli JeHoVaHa! Hallelujah!

  Psalms (150/150)