Psalms (15/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> JeHoVaHu, kto bude pohostíniť v tvojom stáne? Kto bude bývať na vrchu tvojej svätosti?
2. Ten, kto chodí bezúhonne, činí spravedlivosť a hovorí pravdu svojím srdcom;
3. kto neohovára svojím jazykom, neučiní svojmu priateľovi zlého a na svojho blížneho nevznesie potupy;
4. v ktorého očiach nemá cti zavrhnutý, ale tých, ktorí sa boja JeHoVaHa, ctí; kto, keď prisahal, čo i na svoje zlé, nezmení;
5. kto nedáva svojich peňazí na úžeru a proti nevinnému nevezme úplatného daru. Ten, kto to činí, nepohne sa na veky.

  Psalms (15/150)