Psalms (149/150)  

1. Hallelujah! Spievajte JeHoVaHovi novú pieseň, jeho chválu v shromaždení svätých!
2. Nech sa raduje Izrael v tom, ktorý ho učinil! Synovia Siona nech plesajú vo svojom Kráľovi!
3. Nech chvália jeho meno kolotancom! Pri bubne a pri citare nech mu spievajú žalmy!
4. Lebo JeHoVaH má záľubu vo svojom ľude; zdobí pokorných spasením.
5. Svätí sa budú veseliť v sláve; plesať budú na svojich ležištiach.
6. Vyvyšovanie silného Boha bude v ich hrdle a meč, ostrý na obe strany, v ich ruke,
7. aby vykonali pomstu na národoch a tresty na ľuďoch,
8. aby poviazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov železnými putami,
9. aby na nich vykonali napísaný súd; sláva to všetkých jeho svätých. Hallelujah!

  Psalms (149/150)