Psalms (148/150)  

1. Hallelujah! Chváľte JeHoVaHa z nebies! Chváľte ho na výsostiach!
2. Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky jeho zástupy!
3. Chváľte ho, slnce a mesiac! Chváľte ho, všetky hviezdy svetla!
4. Chváľte ho, nebesia nebies i vody, ktoré ste zhora nebies!
5. Nech chvália meno JeHoVaHovo, lebo on rozkázal, a boly stvorené,
6. a postavil ich navždy, na veky; vydal zákon, a niktoré neprekročí!
7. Chváľte JeHoVaHa, vy zo zeme, veľryby a všetky priepasti,
8. oheň a hrád, sneh i para, búrlivý vietor, ktorý vykonáva jeho slovo,
9. vrchy a všetky brehy, ovocné stromy a všetky cedry,
10. divá zver a všetky hovädá, plazy a okrýdlené vtáctvo,
11. kráľovia zeme a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme,
12. mládenci i panny, starci s deťmi.
13. Nech chvália meno JeHoVaHovo, lebo jeho meno samo je vyvýšené, jeho veličenstvo nad zemou i nad nebesami.
14. A vyvýšil roh svojho ľudu, chválu všetkých svojich svätých, synov Izraelových, ľud, blízky jemu. Hallelujah!

  Psalms (148/150)