Psalms (147/150)  

1. Hallelujah, chváľte JeHoVaHa, lebo je dobre spievať našemu Bohu žalmy, lebo je to krásne a milé; slušná je chvála.
2. Staviteľom Jeruzalema je JeHoVaH; shromaždí rozptýlených Izraelových,
3. ten, ktorý uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich boľaviny,
4. ktorý počíta počet hviezd a každú z nich volá menom.
5. Veľký je náš Pán a nesmierny v sile; jeho rozumnosti nieto počtu.
6. JeHoVaH pomáha pokorným a bezbožných snižuje až k zemi.
7. Spievajte JeHoVaHu chválu! Spievajte nášmu Bohu žalmy pri citare,
8. tomu, ktorý prikrýva nebesia hustými oblaky, ktorý nastrojuje zemi dážď, ktorý pôsobí, aby na vrchoch rástla tráva,
9. ktorý dáva hovädu jeho pokrm i mladým havranom, ktorí volajú.
10. Nemá záľuby v sile koňa ani sa nekochá v lýtkach muža.
11. JeHoVaH má záľubu v tých, ktorí sa ho boja, v tých, ktorí očakávajú ne jeho milosť.
12. Vychvaľuj Jeruzaleme JeHoVaHa! Sione, chváľ svojho Boha!
13. Lebo upevňuje závory tvojich brán; žehná tvojich synov v tebe;
14. on pôsobí, aby tvoje hranice maly pokoj; sýti ťa beľou pšenice;
15. vysiela svoju reč na zem; jeho slovo beží až veľmi rýchle;
16. dáva sneh ako vlnu; rozsýpa inovať ako popol;
17. hádže svojím ľadom ako skyvami. Kto obstojí pred jeho zimou?
18. A zase keď pošle svoje slovo, topí to; keď zaveje svojím vetrom, tečú vody;
19. oznamuje svoje slovo Jakobovi, svoje ustanovenia a svoje súdy Izraelovi.
20. Neučinil tak niktorému národu, a preto neznajú jeho súdov. Hallelujah!

  Psalms (147/150)