Psalms (146/150)  

1. Hallelujah! Chváľ, moja duša, JeHoVaHa!
2. Chváliť budem JeHoVaHa, kým len žijem; spievať budem svojmu Bohu žalmy, dokiaľ som.
3. Nenadejte sa na kniežatá, na syna človeka, ktorý nemá spasenia.
4. Vyjde jeho duch, navráti sa do svojej zeme; v ten istý deň zahynuly jeho úmysly.
5. Blahoslavený je ten, komu je silný Bôh Jakobov na pomoc, jeho nádej na JeHoVaHa, jeho Boha,
6. ktorý učinil nebesia i zem, more i všetko, čo je v nich, ktorý ostríha pravdu na veky,
7. ktorý učinil súd utlačeným a dáva chlieb hladným. JeHoVaH oslobodzuje väzňov.
8. JeHoVaH otvára oči slepých. JeHoVaH narovnáva zohnutých. JeHoVaH miluje spravedlivých.
9. JeHoVaH ostríha pohostínov; pomáha sirote a vdove; ale cestu bezbožných prevracia.
10. JeHoVaH kraľuje na veky, tvoj Bôh, Sione, na pokolenie a pokolenie. Hallelujah!

  Psalms (146/150)