Psalms (145/150)  

1. <sup>(a)</sup> Chvála Dávidova. <sup>(b)</sup> Vyvyšovať ťa budem, môj Bože, Kráľu, a budem dobrorečiť tvojmu menu na večné veky.
2. Každého dňa ti budem dobrorečiť a budem chváliť tvoje meno na večné veky.
3. Veľký je JeHoVaH a veľmi chválený, a jeho veľkosť je nevystihnuteľná.
4. Pokolenie vychvaľovať bude pokoleniu tvoje skutky, a budú zvestovať tvoju mnohú silu hrdinskú.
5. O nádhere slávy tvojho veličenstva a o tvojich predivných veciach budem vravieť.
6. Nech hovoria o sile tvojich strašných zázrakov, a ja budem rozprávať tvoju veľkosť.
7. Rozhlasovať bude pamäť tvojej veľkej dobroty a budú plesať nad tvojou spravedlivosťou.
8. Milostivý a ľútostivý je JeHoVaH, dlho zhovievajúci a veľkej milosti.
9. JeHoVaH je dobrý všetkým a jeho zľutovania nado všetky jeho skutky.
10. Oslavovať ťa budú, JeHoVaHu, všetky tvoje skutky, a tvoji svätí budú ti dobrorečiť.
11. Vravieť budú o sláve tvojho kráľovstva a hovoriť o tvojej hrdinskej sile.
12. To všetko nato, aby oznámili synom človeka jeho hrdinskú silu a slávu nádhery jeho kráľovstva.
13. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvom všetkých vekov a tvoje panovanie nad jedným každým pokolením.
14. JeHoVaH podopiera všetkých padajúcich a narovnáva všetkých zohnutých.
15. Oči všetkých hľadia v nádej k tebe, a ty im dávaš ich pokrm na jeho čas.
16. Otváraš svoju ruku a nasycuješ každý živočuch svojou dobrotivosťou.
17. JeHoVaH je spravedlivý vo všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
18. JeHoVaH je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.
19. Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a pomáha im.
20. JeHoVaH ostríha všetkých, ktorí ho milujú, ale zahladí všetkých bezbožníkov.
21. Moje ústa budú hovoriť chválu JeHoVaHovu, a každé telo bude dobrorečiť menu jeho svätosti na večné veky.

  Psalms (145/150)