Psalms (143/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> JeHoVaHu, počuj moju modlitbu; pozoruj ušima moje pokorné prosby! Ohlás sa mi vo svojej vernosti pre svoju spravedlivosť.
2. A nevchádza so svojím služobníkom v súd, lebo by nebol pred tebou spravedlivý nikto živý.
3. Preto, že nepriateľ stíha moju dušu, depce môj život na zem, posadil ma do tmy, takže som ako tí, ktorí dávno pomreli,
4. môj duch nyje vo mne, a moje srdce hynie v mojom vnútri.
5. Rozpomínam sa na predošlé dni; rozmýšľam o všetkých tvojich skutkoch; rozjímam o diele tvojich rúk.
6. Rozprestieram svoje ruky k tebe; moja duša práhne po tebe jako vypráhla zem. Sélah.
7. Rýchle ma vyslyš, JeHoVaHu, môj duch hynie; neskrývaj predo mnou svojej tvári, lebo by som bol podobný tým, ktorí sostupujú do jamy.
8. Daj, že by som ráno počul tvoju milosť, lebo na teba sa nadejem. Oznám mi cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu.
9. Vytrhni ma z moci mojich nepriateľov, JeHoVaHu; k tebe sa skrývam.
10. Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo si ty môj Bôh; tvoj dobrý Duch nech ma vedie po rovnej zemi.
11. Pre svoje meno, JeHoVaHu, ma obživ; vo svojej spravedlivosti vyveď moju dušu zo súženia!
12. A vo svojej milosti vyplieň mojich nepriateľov a zahub všetkých, ktorí trápia moju dušu, lebo ja som tvoj služobník.

  Psalms (143/150)