Psalms (142/150)  

1. Vyučujúci Dávidov, keď bol v jaskyni. Modlitba.
2. Volám na JeHoVaHa a kričím. Volám na JeHoVaHa a pokorne sa modlím.
3. Vylievam pred ním svoju žiaľbu; oznamujem pred ním svoje súženie.
4. Keď nyje môj duch vo mne, ty znáš môj chodník; na ceste, ktorou idem, mi ukryli osídlo.
5. Pozri napravo a vidz! Nemám nikoho, kto by ma poznal. Zahynulo mne útočište; nieto nikoho, kto by sa pýtal po mojej duši.
6. Kričím na teba, JeHoVaHu, hovorím: Ty si mojím útočišťom, mojím dielom v zemi živých.
7. Pozoruj ušima na moje volanie, lebo som veľmi zomdlený. Vytrhni ma z moci tých, ktorí ma prenasledujú, lebo sú mocnejší odo mňa. (142:8)Vyveď moju dušu zo žalára, aby som oslavoval tvoje meno. Spravedliví ma obstúpia, keď mi dobre učiníš.

  Psalms (142/150)