Psalms (140/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.
2. Vytrhni ma, JeHoVaHu, z moci zlého človeka; uchovaj ma od muža ukrutností,
3. od tých, ktorí myslia zlé v srdci; každý deň vyvolávajú vojny.
4. Ostria svoj jazyk ako had; vreteničí jed pod ich gambami. Sélah.
5. Ostríhaj ma, JeHoVaHu, a zachovaj od rúk bezbožníka! Uchovaj ma od muža ukrutností, od tých, ktorí myslia vyraziť moje kroky.
6. Pyšní mi ukryli osídlo i povrazy; roztiahli sieť vedľa cesty; predložili mi smečky. Sélah.
7. Povedal som JeHoVaHovi: Ty si môj silný Bôh. Počuj, JeHoVaHu, hlas mojich pokorných prosieb.
8. JeHoVaHu, Pane, silo môjho spasenia, kryješ moju hlavu v deň zbrane.
9. Nedaj, JeHoVaHu, žiadostí bezbožníka; nedaj vykonať jeho zámer; povýšili by sa. Sélah.
10. Úhrnom čo do tých, ktorí ma obkľučujú, nech ich pokryje trápenie ich rtov!
11. Nech sa shrnie na nich žeravé uhlie; nech ich uvrhne Bôh do ohňa, do hlbokých jam, aby nepovstali.
12. Človek zlého jazyka nebude stáť pevne v zemi; ukrutného človeka bude stíhať zlé jako lovec, aby padol.
13. Viem, že JeHoVaH vykoná pravotu biedneho a súd chudobných. (140:14)No, spravedliví budú istotne oslavovať tvoje meno, JeHoVaHu, a priami budú bývať pred tvojou tvárou.

  Psalms (140/150)