Psalms (14/150)  

1. <sup>(a)</sup> Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> Blázon hovorí vo svojom srdci: Niet Boha. - Porušení sú a páchajú ohavný skutok. Neni toho, kto by činil dobré.
2. JeHoVaH pozrel z nebies na synov človeka, aby videl, či je niekto medzi nimi rozumný, hľadajúci Boha.
3. Všetci dovedna sa odvrátili: zkazení sú. Neni toho, kto by činil dobré, neni ani jedného.
4. Či toho nevedia všetci činitelia neprávosti, ktorí zjedajú môj ľud, ako jedia chlieb, a na JeHoVaHa nevolajú?
5. Tam sa raz budú náramne desiť; lebo JeHoVaH je v pokolení spravedlivého.
6. Radu biedneho zahanbujete, lebo JeHoVaH je jeho útočišťom.
7. Ó, aby bolo dané spasenie Izraelovi so Siona! Keď navráti JeHoVaH zajatých svojho ľudu, plesať bude Jakob, radovať sa bude Izrael.

  Psalms (14/150)