Psalms (139/150)  

1. <sup>(a)</sup> Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> JeHoVaHu, prezkúmal si ma a poznal.
2. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie; rozumieš mojej myšlienke zďaleka.
3. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty.
4. Lebo ešte ani nemám slova na jazyku, a hľa, JeHoVaHu, ty to vieš všetko.
5. Obkľúčil si ma odzadu i odpredu a položil si na mňa svoju ruku.
6. Je to predivná znalosť, nad môj rozum, tak vysoká, že nemôžem po ňu.
7. Kam by som zašiel od tvojho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou?
8. Keby som vystúpil na nebesia, tam si ty; keby som si postlal v hrobe, hľa, i tam si.
9. Keby som vzal krýdla rannej zory, aby som zaletel a býval pri najďaľšom mori,
10. i tam by ma sprevadila tvoja ruka, a pochytila by ma tvoja pravica.
11. A keby som povedal: Aspoň tma ma zakryje; ale i noc je tebe svetlom vôkol mňa.
12. Ani tma nezatmí pred tebou, a noc ti svieti jako deň, tebe je jedno či tma či svetlo.
13. Lebo tvojím vlastníctvom sú moje ľadviny; usnoval si ma v živote mojej matky.
14. Oslavovať ťa budem preto, že som hrozne a predivne utvorený. Predivné sú tvoje skutky, a moja duša to zná veľmi dobre.
15. Niktorá moja kosť nie je ukrytá pred tebou, ktorý som učinený v skrytosti; utkaný som v hlbinách zeme.
16. Tvoje oči videly môj trup, a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy jako aj dni, v ktorých boly utvorené, keď ešte nebolo ani jedného z nich.
17. A mne jaké drahé sú tvoje myšlienky, ó, silný Bože, A jaký ohromný je ich počet!
18. Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako piesku. Keď sa prebudím, vždy len som s tebou.
19. Keby si, Bože, zabil bezbožníka a povedal: Mužovia krvi, odstúpte odo mňa!
20. Tí, ktorí hovoria o tebe nešľachetne, berú nadarmo tvoje meno, tvoji odporcovia.
21. Či nie je tak, JeHoVaHu, že nenávidím tých, ktorí teba nenávidia? A tí, ktorí povstávajú proti tebe, sa mi ošklivia.
22. Celou nenávisťou ich nenávidím; stali sa mi nepriateľmi.
23. Prezkúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce! Zkús ma a poznaj moje myšlienky
24. a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta, a veď ma cestou večnosti.

  Psalms (139/150)