Psalms (138/150)  

1. <sup>(a)</sup> Dávidov. <sup>(b)</sup> Oslavovať ťa budem, JeHoVaHu, celým svojím srdcom; pred bohmi ti budem spievať žalmy.
2. Klaňať sa budem, obrátený k chrámu tvojej svätosti, a budem oslavovať tvoje meno pre tvoju milosť a pre tvoju pravdu, lebo si zvelebil nad všetko svoje meno a svoje slovo.
3. V ktorýkoľvek deň som volal, ohlásil si sa mi a obdaril si moju dušu silou.
4. Oslavovať ťa budú, JeHoVaHu, všetci kráľovia zeme, keď počujú reči tvojich úst.
5. A budú spievať o cestách JeHoVaHových, lebo je veľká sláva JeHoVaHova.
6. Lebo JeHoVaH je vysoký, ale vidí poníženého a vysokomyseľného zná zďaleka.
7. Keby som chodil aj prostred súženia, i tak ma obživíš; na hnev mojich nepriateľov vystrieš svoju ruku, a tvoja pravica ma zachráni.
8. JeHoVaH dokoná za mňa. JeHoVaHu, tvoja milosť trvá na veky. Neopusti diela svojich rúk!

  Psalms (138/150)