Psalms (137/150)  

1. Pri riekach Babylona, tam sme sedávali i plakali, keď sme sa rozpomínali na Sion.
2. Na vŕby v ňom, v Babylone, sme boli povešali svoje harfy,
3. lebo tam žiadali od nás tí, ktorí nás boli zajali, slová piesne, a tí, ktorí nás trápili, radosť, keď vraveli: Zaspievajte nám niektorú pieseň sionskú!
4. No, jako by sme mohli spievať pieseň JeHoVaHovu v zemi cudzinca?!
5. Ak by som ťa zabudol, ó, Jeruzaleme, nech zabudne i moja pravica. -
6. Nech sa prilepí môj jazyk na moje ďasno, ak by som sa nerozpomínal na teba, ak nebude Jeruzalem vrcholom mojej radosti.
7. Pamätaj, JeHoVaHu, synom Edoma na deň Jeruzalema, ktorí hovorili: Rozborte, rozborte v ňom všetko až do základu!
8. Dcéro Babylona, ty, ktorá máš byť spustošená! Blahoslavený ten, kto ti odplatí to, čo si nám urobila zlého!
9. Blahoslavený ten, kto pochytí a rozrazí tvoje deti o skalu.

  Psalms (137/150)