Psalms (136/150)  

1. Oslavujte, JeHoVaHa, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.
2. Oslavujte Boha bohov, lebo jeho milosť trvá na veky.
3. Oslavujte Pána pánov, lebo jeho milosť trvá na veky,
4. toho, ktorý sám jediný činí veľké divy, lebo jeho milosť trvá na veky,
5. ktorý múdre učinil nebesia, lebo jeho milosť trvá na veky,
6. ktorý roztiahol zem na vodách, lebo jeho milosť trvá na veky,
7. ktorý učinil veľké svetlá, lebo jeho milosť trvá na veky,
8. slnce, aby panovalo vodne, lebo jeho milosť trvá na veky,
9. mesiac a hviezdy, aby panovaly vnoci, lebo jeho milosť trvá na veky,
10. ktorý zbil Egypt v ich prvorodených, lebo jeho milosť trvá na veky,
11. a vyviedol Izraela z ich stredu, lebo jeho milosť trvá na veky,
12. silnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosť trvá na veky,
13. ktorý rozdelil Červené more na diely, lebo jeho milosť trvá na veky,
14. a previedol Izraela jeho stredom, lebo jeho milosť trvá na veky,
15. a striasol faraona i jeho vojsko do Červeného mora, lebo jeho milosť trvá na veky,
16. ktorý viedol svoj ľud po púšti, lebo jeho milosť trvá na veky,
17. ktorý zbil veľkých kráľov, lebo jeho milosť trvá na veky,
18. a pobil slávnych kráľov, lebo jeho milosť trvá na veky,
19. Síchona, amorejského kráľa, lebo jeho milosť trvá na veky,
20. Óga, bázanského kráľa, lebo jeho milosť trvá na veky,
21. a dal ich zem za dedičstvo, lebo jeho milosť trvá na veky,
22. za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho milosť trvá na veky,
23. ktorý pamätá na nás v našej poníženosti, lebo jeho milosť trvá na veky,
24. a vytrhol nás z moci našich protivníkov, lebo jeho milosť trvá na veky,
25. ktorý dáva pokrm každému telu, lebo jeho milosť trvá na veky.
26. Oslavujte silného Boha nebies, lebo jeho milosť trvá na veky.

  Psalms (136/150)