Psalms (134/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. <sup>(b)</sup> Hľa, dobrorečte JeHoVaHovi, všetci služobníci JeHoVaHovi, ktorí stojíte po nociach v dome JeHoVaHovom!
2. Pozdvihujte svoje ruky k svätyni a dobrorečte JeHoVaHovi a hovorte:
3. Nech ťa požehná JeHoVaH so Siona, ten, ktorý učinil nebesia i zem!

  Psalms (134/150)