Psalms (132/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. <sup>(b)</sup> JeHoVaHu, pamätaj na Dávida, na všetko jeho trápenie,
2. ktorý prisahal JeHoVaHovi, dal Všemohúcemu Jakobovmu sľub:
3. Nevojdem do stánu svojho domu; nevyjdem na posteľ svojho ležišťa;
4. istotne nedám usnúť svojim očiam ani zdriemnuť svojim víčkam,
5. dokiaľ nenajdem JeHoVaHovi miesta, príbytku Všemohúcemu Jakobovmu!
6. Hľa, počuli sme o ňom v Efrate; našli sme ho na poliach Jaara.
7. Vojdime do jeho príbytkov; klaňajme sa podnožiu jeho nôh!
8. Povstaň JeHoVaHu, a idi na miesto svojho odpočinutia, ty i truhla tvojej sily.
9. Tvoji kňazi nech oblečú spravedlivosť, a tvoji svätí nech plesajú!
10. Pre Dávida, svojho služobníka, neodvráť tvári svojho pomazaného!
11. JeHoVaH prisahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa nevráti: Z plodu tvojho života posadím ti na tvoj trón.
12. Ak budú tvoji synovia ostríhať moju smluvu a moje svedoctvá, ktorým ich budem učiť, budú aj ich synovia sedieť na tvojom tróne až na veky.
13. Lebo JeHoVaH si vyvolil Sion, oň si žiada za svoj príbytok, ako povedal:
14. Toto bude miestom môjho odpočinutia až na veky; tu budem bývať, lebo oň si žiadam.
15. Jeho potravu istotne a hojne požehnám; jeho chudobných nasýtim chlebom;
16. jeho kňazov oblečiem v spasenie, a jeho svätí budú a istotne budú plesať.
17. Tam dám vyrásť rohu Dávidovmu a pripravím svojmu pomazanému sviecu.
18. Jeho nepriateľov odejem hanbou, a nad ním bude kvitnúť jeho koruna.

  Psalms (132/150)