Psalms (130/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. <sup>(b)</sup> Z hlbín volám na teba, JeHoVaHu.
2. Pane, počuj môj hlas! Nech pozorujú tvoje uši na hlas mojich pokorných prosieb!
3. Ak budeš hľadieť na neprávosti, JeHoVaHu, Pane, kto obstojí?
4. Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli.
5. Očakávam na JeHoVaHa, moja duša očakáva, a čakám v nádeji na jeho slovo.
6. Moja duša čaká Pána viac ako strážcovia rána, strážcovia rána.
7. Izraelu, čakaj na JeHoVaHa, lebo u JeHoVaHa je milosť a hojné u neho vykúpenie.
8. A on vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

  Psalms (130/150)