Psalms (13/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru Žalm Dávidov.
2. Až dokedy, ó, JeHoVaHu?! Či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?
3. Dokedy budem skladať rady vo svojej duši vnoci, trápenie nosiť vo svojom srdci vodne? Dokedy sa bude povyšovať môj nepriateľ nado mnou!?
4. Pohliadni, ozvi sa mi, JeHoVaHu, môj Bože; osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť;
5. aby nepovedal môj nepriateľ: Premohol som ho, a plesali by tí, ktorí ma sužujú, keby som sa pohnul.
6. Ale ja sa nadejem na tvoju milosť; moje srdce bude plesať v tvojom spasení. Spievať budem JeHoVaHovi, lebo on dokoná za mňa.

  Psalms (13/150)