Psalms (129/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. <sup>(b)</sup> Veľmi ma sužovali od mojej mladosti! Nože nech povie Izrael!
2. Veľmi ma sužovali od mojej mladosti, ale ma nepremohli.
3. Oráči orali po mojom chrbte a vyháňali dlhé brázdy.
4. Ale JeHoVaH je spravedlivý; popretínal povrazy bezbožníkov.
5. Budú sa hanbiť a uhnú zpät všetci, ktorí nenávidia Siona.
6. Budú jako tráva na strechách, ktorá uschne, prv ako ju vytrhajú,
7. ktorou žnec nenaplní svojej ruky ani náručia ten, kto viaže snopy.
8. A nepovedia tí, ktorí pojdú pomimo: Požehnanie JeHoVaHovo na vás; dobrorečíme vám v mene JeHoVaHovom.

  Psalms (129/150)