Psalms (128/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. <sup>(b)</sup> Blahoslavený každý, kto sa bojí JeHoVaHa, kto chodí po jeho cestách.
2. Istotne budeš jesť prácu svojich rúk, budeš blahoslavený, a dobre ti bude.
3. Tvoja žena bude jako plodný vinič vo vnútri tvojho domu, tvoji synovia ako mladistvé olivy vôkol tvojho stola.
4. Hľa, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí JeHoVaHa.
5. Nech ťa požehná JeHoVaH zo Siona, a vidz dobré veci Jeruzalema po všetky dni svojho života!
6. A vidz synov svojich synov! Pokoj na Izraela!

  Psalms (128/150)