Psalms (127/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema Šalamúnova. <sup>(b)</sup> Ak nebude JeHoVaH staväť dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho staväjú. Ak nebude JeHoVaH strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca.
2. Daromné vám je skoro vstávať, neskoro sadať a jesť chlieb bolesti. Bôh i tak dáva svojmu milému sen.
3. Hľa, dedičstvo od JeHoVaHa sú synovia, jeho plácou plod života.
4. Jako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti.
5. Blahoslavený muž, ktorý nimi naplnil svoj túl. Nezahanbia sa, keď budú hovoriť s nepriateľmi v bráne.

  Psalms (127/150)