Psalms (126/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. <sup>(b)</sup> Keď viedol JeHoVaH zpät zajatých Siona, bolo nám to tak, ako keby sa nám bolo snívalo.
2. Vtedy boly naše ústa naplnené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy povedali medzi národami: Veliké veci učinil s nimi JeHoVaH!
3. Áno, JeHoVaH učinil s nami veľké veci, a preto sme sa radovali.
4. Navráť, JeHoVaHu, našich zajatých ako potoky na juhu.
5. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním.
6. Ta ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne prijde s plesaním nesúc svoje snopy.

  Psalms (126/150)