Psalms (125/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. <sup>(b)</sup> Tí, ktorí sa nadejú na JeHoVaHa, sú jako vrch Sion, ktorý sa nepohne, ale trvá na veky.
2. Jako sú vôkol Jeruzalema vrchy, tak je JeHoVaH vôkol svojho ľudu a bude od tohoto času až na veky.
3. Lebo nebude spočívať berla bezbožnosti na údele spravedlivých, aby nevystreli spravedliví svojich rúk po neprávosti.
4. Učiň dobre, JeHoVaHu, dobrým a tým, ktorí sú priami vo svojich srdciach!
5. Ale tých, ktorí sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech ta zavedie JeHoVaH s činiteľmi neprávosti. - Pokoj na Izraela!

  Psalms (125/150)