Psalms (124/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Dávidova. <sup>(b)</sup> Keby s nami nebol býval JeHoVaH - Nech tak povie Izrael! -,
2. keby s nami nebol býval JeHoVaH, keď povstal proti nám človek,
3. vtedy by nás boli pohltili živých v rozpálení svojho hnevu proti nám;
4. vtedy by nás boly zatopily vody; prúd by sa bol prevalil cez našu dušu!
5. Vtedy by sa boly prevalily tie pyšné vody cez našu dušu!
6. Požehnaný JeHoVaH, ktorý nás nedal za korisť ich zubom.
7. Naša duša unikla jako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa potrhalo, a my sme unikli.
8. Naša pomoc je vo mene JeHoVaHovom, ktorý učinil nebesia i zem.

  Psalms (124/150)