Psalms (123/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. <sup>(b)</sup> K tebe pozdvihujem svoje oči, ó, ty, ktorý tróniš na nebesiach!
2. Hľa, jako oči sluhov na ruku ich pánov, ako oči dievky na ruku jej panej, tak hľadia naše oči na JeHoVaHa, našeho Boha, dokiaľ sa nezmiluje nad nami.
3. Zmiluj sa nad nami, JeHoVaHu, zmiluj sa nad nami, lebo sme sa hojne nasýtili opovrženia.
4. Naša duša sa hojne nasýtila posmechu bezstarostných a opovrženia pyšných.

  Psalms (123/150)