Psalms (120/150)  

1. <sup>(a)</sup> Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. <sup>(b)</sup> Na JeHoVaHa som volal vo svojom súžení, a vyslyšal ma.
2. JeHoVaHu, vytrhni moju dušu od lživých rtov, od ľstivého jazyka.
3. Čože ti dá a čo ti pridá ľstivý jazyk?
4. Je podobný ostrým strelám udatného bojovníka a uhliu z jalovca.
5. Oj, beda mne, že pohostínim v Mešechu, že bývam v stánoch Kédara!
6. Dlho, dlho už bývala moja duša s tým, ktorý nenávidí pokoja!
7. Ja sa snažím o pokoj, ale keď hovorím o ňom, oni sa stroja do boja.

  Psalms (120/150)