Psalms (12/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Ôsma... Žalm Dávidov.
2. Zachráň, ó, JeHoVaHu, lebo je koniec bohabojnému; vymizli verní zpomedzi synov človeka.
3. Márnosť hovoria každý so svojím blížnym; majú lichotné rty; hovoria dvojitým srdcom.
4. Ó, bárs by vykorenil JeHoVaH každé rty lichotné i každý jazyk, ktorý hovorí veľké veci pyšné.
5. Lebo hovoria: Premôžeme svojím jazykom; máme so sebou svoje rty; ktože je naším pánom?
6. Pre útisk biednych, pre vzdychanie chudobných teraz už povstanem, hovorí JeHoVaH; zachránim toho, na koho bezbožník pyšne fúka.
7. Slová JeHoVaHove sú čisté slová, sú jako striebro, prepálené v topičskom kotle z hliny, prečistené sedem ráz.
8. Ty, JeHoVaHu, ich ostrežieš; zachováš ho od tohoto pokolenia až na veky. (12:9)Všade vôkol obchádzajú bezbožníci, hneď ako sa dvíha nešľachetnosť synov človeka.

  Psalms (12/150)