Psalms (118/150)  

1. Oslavujte JeHoVaHa, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.
2. Nože nech povie Izrael, že jeho milosť trvá na veky.
3. Nech povedia, dom Áronov, že jeho milosť trvá na veky.
4. Nech povedia tí, ktorí sa boja JeHoVaHa, že jeho milosť trvá na veky.
5. Z úzkosti som volal na JeHoVaHa, a vyslyšal ma; JeHoVaH ma postavil na priestranstvo.
6. JeHoVaH je so mnou; nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?!
7. JeHoVaH je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi, a ja sa podívam na tých, ktorí ma nenávidia.
8. Lepšie je utiecť sa k JeHoVaHovi ako dúfať v človeka.
9. Lepšie je utiecť sa k JeHoVaHovi ako dúfať v kniežatá.
10. Obkľúčily ma všetky národy, ale v mene JeHoVaHovom ich posekám.
11. Obkľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene JeHoVaHovom ich posekám.
12. Obkľúčili ma jako včely, ale vyhasnú jako oheň z tŕnia, lebo v mene JeHoVaHovom ich posekám.
13. Sotiť si ma mocne sotil, aby som padol, ale JeHoVaH mi pomohol.
14. Mojou silou a piesňou je JeHoVaH a stal sa mi spasením.
15. Hlas plesania a spasenia je v stánoch spravedlivých. Pravica JeHoVaHova dokazuje silu.
16. Pravica JeHoVaHova vyvyšuje; pravica JeHoVaHova dokazuje silu.
17. Nezomriem, ale budem žiť a budem rozprávať skutky JeHoVaHove.
18. Potrestať bol ma potrestal JeHoVaH, ale ma nevydal smrti.
19. Otvorte mi brány spravedlivosti, aby som vošiel nimi a oslavoval JeHoVaHa!
20. To je tá brána JeHoVaHova, ktorou vchádzajú spravedliví.
21. Oslavovať ťa budem, lebo si ma vyslyšal a bol si mi spasením.
22. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavou uhla.
23. Od JeHoVaHa sa to stalo a je to divné v našich očiach.
24. Toto je deň, ktorý učinil JeHoVaH; plesajme a radujme sa v ňom!
25. Prosím, JeHoVaHu, spas! Prosím, JeHoVaHu, daj zdaru!
26. Požehnaný, ktorý prichádza v mene JeHoVaHovom. Dobrorečíme vám, ktorí ste z domu JeHoVaHovho.
27. JeHoVaH je Bôh a svieti nám. Viažte sviatočné obeti povrazmi a doveďte až k rohom oltára.
28. Ty si môj silný Bôh, preto ťa budem oslavovať; môj Bože, budem ťa vyvyšovať.
29. Oslavujte JeHoVaHa, lebo je dobrý, lebo jeho milosť na veky!

  Psalms (118/150)