Psalms (117/150)  

1. Chváľte JeHoVaHa, všetky národy! Zvelebujte ho, všetci ľudia!
2. Lebo je preveľká jeho milosť nad nami a pravda JeHoVaHova na veky. Hallelujah!

  Psalms (117/150)