Psalms (116/150)  

1. Milujem JeHoVaHa, lebo JeHoVaH počul môj hlas, moje pokorné prosby.
2. Lebo mi naklonil svoje ucho, a preto ho budem vzývať vo svojich dňoch.
3. Boly ma obkľúčily bolesti smrti, a našly ma úzkosti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše.
4. Ale som vzýval meno JeHoVaHovo a vravel som: Prosím, ó, JeHoVaHu, vysloboď moju dušu!
5. JeHoVaH je milostivý a spravedlivý, a náš Bôh sa zľutováva.
6. JeHoVaH ostríha prostých. Bol som zbiedený, a pomohol mi.
7. Navráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo JeHoVaH ti učinil dobrodenie.
8. Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, moje oko si zachránil od slzy, moju nohu od klesnutia.
9. Budem chodiť pred JeHoVaHom v zemi živých.
10. Uveril som, preto som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený.
11. Ja som povedal vo svojom spechu: Každý človek je lhár.
12. Čím sa odplatím JeHoVaHovi za všetky jeho dobrodenia, ktoré mi učinil?!
13. Vezmem kalich mnohonásobného spasenia a budem vzývať meno JeHoVaHovo.
14. Splním JeHoVaHovi svoje sľuby, splním pred všetkým jeho ľudom.
15. Drahá je v očiach JeHoVaHových smrť jeho svätých.
16. Prosím, ó, JeHoVaHu, lebo ja som tvoj služobník, som tvoj služobník, syn tvojej dievky; rozviazal si moje putá.
17. Tebe budem obetovať bitnú obeť chvály a budem vzývať meno JeHoVaHovo.
18. Splním JeHoVaHovi svoje sľuby, splním pred všetkým jeho ľudom,
19. vo dvoroch domu JeHoVaHovho, prostred teba, Jeruzaleme. Hallelujah!

  Psalms (116/150)