Psalms (114/150)  

1. Keď išiel Izrael z Egypta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka,
2. bol mu Júda svätyňou, Izrael jeho panoviskom.
3. Keď to videlo more, utieklo, Jordán, obrátil sa nazpät.
4. Vrchy poskakovaly jako barance, vŕšky jako jahňatá.
5. Čo ti bolo, more, že si utekalo? Jordán, že si sa obrátil nazpät?
6. Čože vám, vrchy, že ste poskakovaly jako barance, vŕšky, jako jahňatá?
7. Tras sa, zem, pred tvárou Pánovou, pred tvárou Boha Jakobovho,
8. ktorý obrátil skalu na jazero vody, žulu na prameň vody.

  Psalms (114/150)