Psalms (113/150)  

1. Hallelujah! Chváľte, služobníci JeHoVaHovi, chváľte meno JeHoVaHovo!
2. Nech je požehnané meno JeHoVaHovo odteraz až na veky!
3. Od východu slnca až po jeho západ nech je chválené meno JeHoVaHovo!
4. JeHoVaH je vysoký nad všetky národy, nad nebesia vyššia jeho sláva.
5. Kto je ako JeHoVaH, náš Bôh, ktorý tróni tak vysoko?!
6. A ktorý sa snižuje, aby videl veci na nebi i na zemi.
7. Vyzdvihuje núdzneho z prachu; z hnoja vyvyšuje chudobného,
8. aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svojho ľudu.
9. Dáva, aby neplodná obývala dom a bola radujúcou sa matkou synov. Hallelujah!

  Psalms (113/150)