Psalms (112/150)  

1. Hallelujah! Blahoslavený človek, ktorý sa bojí JeHoVaHa a má velikú záľubu v jeho prikázaniach.
2. Jeho semeno bude mocné na zemi. Pokolenie priamych bude požehnané.
3. Hojnosť a bohatstvo v jeho dome, a jeho spravedlivosť stojí na večnosť.
4. Vzíde vo tme svetlo priamym. Milostivý je, ľútostivý a spravedlivý.
5. Dobrý človek sa zmilováva a požičiava (riadi svoje veci spravedlivým súdom),
6. lebo sa nepohne na veky; spravedlivý bude vo večnej pamäti.
7. Nebojí sa zlej zvesti; jeho srdce stojí pevne; dôveruje JeHoVaHovi.
8. Jeho srdce je upevnené; nebude sa báť, až sa i podíva na svojich protivníkov.
9. Rozsýpa, dáva chudobným; jeho spravedlivosť stojí na večnosť; jeho roh sa vyvýši v sláve.
10. Uvidí to bezbožník a bude sa zlostiť; bude škrípať zubami a rozplývať sa. Žiadosť bezbožníkov zahynie.

  Psalms (112/150)