Psalms (11/150)  

1. <sup>(a)</sup> Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> K JeHoVaHovi sa utiekam; ako tedy hovoríte mojej duši: Uleť na váš vrch, vtáča!
2. Lebo hľa, bezbožníci natiahli luk; položili svoje šípy na tetivu, aby vo tme strieľali na tých, ktorí sú úprimného srdca.
3. Keď budú stĺpy poborené, čo vykoná spravedlivý?
4. JeHoVaH, ktorý je v chráme svojej svätosti; JeHoVaH, ktorý má svoj trón na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho víčka zkúšajú synov človeka.
5. JeHoVaH zkúša spravedlivého, ale bezbožníka a toho, kto miluje ukrutnosť, nenávidí jeho duša.
6. Dá pršať na bezbožníkov smečky jako dážď, oheň a síru, zúrivý vietor spaľujúci bude čiastkou ich kalicha.
7. Lebo JeHoVaH je spravedlivý; miluje spravedlivosť; jeho tvár zrie úprimného.

  Psalms (11/150)