Psalms (107/150)  

1. Oslavujte JeHoVaHa, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.
2. Nech tak povedia vykúpení JeHoVaHovi, ktorý ich vykúpil z ruky protivníka.
3. A shromaždil ich zo zemí, od východu a od západu, od polnoci aj od mora.
4. Blúdili po púšti, po pustej ceste, kde nenašli mesta na bývanie.
5. Boli hladní i smädní; ich duša omdlievala v nich.
6. A keď kričali vo svojom súžení na JeHoVaHa, vytrhnul ich z ich úzkosti
7. a viedol ich po rovnej ceste, aby išli do mesta na bývanie.
8. Nech oslavujú JeHoVaHa pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka,
9. (lebo nasycuje práhnúcu dušu a hladovitú dušu naplňuje dobrým)
10. tí, ktorí sedeli vo tme a v tôni smrti, spútaní biedou a železom,
11. pretože odporovali rečiam silného Boha a opovrhli radou Najvyššieho,
12. a preto zohnul ich srdce trápením; klesli, a nebolo toho, kto by bol pomohol.
13. A keď volali na JeHoVaHa vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkosti.
14. Vyviedol ich zo tmy a z tône smrti a ich povrazy potrhal.
15. Nech oslavujú JeHoVaHa pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka,
16. pretože polámal medené dvere a posekal železné závory.
17. Nesmyselní, trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje neprávosti!
18. Ich duša si ošklivila každý pokrm, a priblížili sa až k bránam smrti.
19. Ale keď kričali na JeHoVaHa vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkostí.
20. Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z ich mnohej záhuby.
21. Nech oslavujú JeHoVaHa pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka!
22. Nech obetujú obeti chvály a rozprávajú jeho skutky s plesaním.
23. Tí, ktorí sa plavia po mori na lodiach, ktorí pracujú na veľkých vodách,
24. tí vidia skutky JeHoVaHove a jeho divy v hlbine.
25. Lebo keď len povie, spôsobí to, že povstane búrlivý vietor, ktorý do vysoka dvíha jeho vlny.
26. Hneď vystupujú akoby do neba, hneď zase sostupujú do priepasti; ich duša sa rozplýva v nebezpečenstve.
27. Motajú a klátia sa jako opilý, a všetka ich múdrosť je tam!
28. A keď kričia na JeHoVaHa vo svojom súžení, vyvodí ich z ich úzkostí.
29. Zastavuje búrku a obracia ju na tíšinu, a umĺkajú ich vlny.
30. Plavci sa radujú, že utíchly, a on ich vedie do prístavu ich želania.
31. Nech oslavujú JeHoVaHa pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka.
32. Nech ho vyvyšujú v shromaždení ľudu, a nech ho chvália v zasadnutí starcov.
33. Obracia rieky na púšť a vodné pramene na vypráhlu sušinu,
34. úrodnú zem na slatinu pre zlosť obyvateľov, ktorí bývajú v nej.
35. Obracia púšť na jazero vody a vypráhlu zem na pramene vôd.
36. Osadzuje tam hladných, a postavia si tam mesto na bývanie.
37. A posievajú polia, sadia vinice a nadobúdajú plodu úrody.
38. Žehná im, a množia sa veľmi, a ich dobytka neumenšuje.
39. A zase, keď chce, ubúda ich a bývajú snížení od sovrenia, všelijakého strádania a od žiaľu.
40. Vylieva opovrženie na kniežatá a dáva, aby blúdili po pustine, kde nieto cesty.
41. Povyšuje chudobného z trápenia a rozmnožuje rodiny jako stádo oviec.
42. Uvidia to úprimní a budú sa radovať, ale každá neprávosť zapchá svoje ústa.
43. Kto je múdry, bude to ostríhať, a takí porozumejú rôznej milosti JeHoVaHovej.

  Psalms (107/150)