Psalms (101/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> Budem ospevovať milosť a súd. Tebe, JeHoVaHu, budem spievať žalmy.
2. Rozumne si chcem počínať na ceste dokonalosti. Ó, kedyže prijdeš ku mne? Budem chodiť v bezúhonnosti svojho srdca i vo svojom dome.
3. Nepostavím si pred svoje oči veci beliála. Nenávidím skutku tých, ktorí sa uchyľujú od Boha; neprichytí sa ma.
4. Prevrátené srdce odstúpi odo mňa; nepoznám zlého.
5. Kto tajne škodí svojmu blížnemu jazykom, toho vytnem. Človeka vysokých očí a nadutého srdca nemôžem strpieť.
6. Moje oči hľadia na verných zeme, aby bývali so mnou. Slúžiť mi bude ten, kto chodí cestou dokonalosti.
7. Nebude bývať v mojom dome ten, kto robí ľstive; ten, kto hovorí lož, neobstojí pred mojimi očima.
8. Každého rána budem plieniť všetkých nešľachetníkov zeme, aby som z mesta JeHoVaHovho vyťal všetkých činiteľov neprávosti.

  Psalms (101/150)