Psalms (100/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm oslavovať. <sup>(b)</sup> Pokrikujte JeHoVaHovi radostne, celá zem!
2. Slúžte JeHoVaHovi s radosťou! Poďte pred jeho tvár s plesaním!
3. Vedzte, že on, JeHoVaH, je Bôh, on nás učinil, a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pastvy.
4. Vojdite do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou! Oslavujte ho, dobrorečte jeho menu!
5. Lebo JeHoVaH je dobrý; jeho milosť trvá na veky a jeho pravda z pokolenia na pokolenie.

  Psalms (100/150)