Psalms (10/150)  

1. Prečo, ó, JeHoVaHu, stojíš zďaleka? Prečo sa skrývaš v časoch súženia?
2. V pýche bezbožného ohnive prenasledujú biedneho. Nech sú lapení do svojich pletích, ktoré vymýšľajú!
3. Lebo sa honosí bezbožník nad dosiahnutou žiadosťou svojej duše; lakomec sa rúha, popudzuje JeHoVaHa.
4. Bezbožník podľa vysokosti svojej tvári hovorí: Nebude to vyhľadávať nikto; všetka jeho myseľ je, že niet Boha.
5. Jeho cesty sú zdarné každého času. Podľa jeho mienky sú tvoje súdy vysoko od neho; pyšne fúka na všetkých svojich nepriateľov.
6. Hovorí vo svojom srdci: Nepohnem sa z pokolenia na pokolenie, pretože neprijdem do zlého.
7. Jeho ústa sú plné kliatby, lesti a úžerného útisku; pod jeho jazykom je trápenie a márnosť.
8. Čihajúc sedí v zálohe vo vsiach, v úkrytoch vraždí nevinného. Jeho oči striehnu bezmocného.
9. Úkladí v skrýši jako lev vo svojej peleši; čihá, aby uchvatol biedneho; uchvatne biedneho vtiahnuc ho do svojej siete.
10. Čupí a krčí sa, a padne do jeho moci množstvo biednych.
11. Hovorí vo svojom srdci: Zabudol silný Bôh; skryl svoju tvár; nevidí a nebude vidieť na večnosť.
12. Povstaň, ó, JeHoVaHu, silný Bože, pozdvihni svoju ruku; nezabudni na ponížených!
13. Prečo má bezbožník popudzovať Boha a hovoriť vo svojom srdci, že nebudeš vyhľadávať!?
14. Ale ty vidíš, lebo ty hľadíš na trápenie a na zármutok, aby si dal každému svojou rukou; na teba sa spustí bezmocný; sirote si ty spomocníkom.
15. Polám rameno bezbožníka a vyhľadaj bezbožnosť zlostníka, až viacej nenajdeš.
16. JeHoVaH je Kráľom na večné veky; pohania vyhynú z jeho zeme.
17. Žiadosť ponížených čuješ, ó, JeHoVaHu; posilňuješ ich srdce a nakláňaš k nim svoje ucho,
18. aby si súdil sirotu a potlačeného, aby viac nestrašil smrteľný človek zo zeme.

  Psalms (10/150)