Psalms (1/150)  

1. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí.
2. Ale má záľubu v zákone JeHoVaHovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou.
3. A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.
4. Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor.
5. Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v shromaždení spravedlivých.
6. Lebo JeHoVaH zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie.

      Psalms (1/150)