Proverbs (9/31)  

1. <Múdrosť Božia volá na hody a dáva naučenia>Múdrosť si vystavila svoj dom; utesala svojich stĺpov sedem;
2. pobila svoj dobytok; pomiešala svoje víno, ba pripravila i svoj stôl;
3. rozposlala svoje devy a volá na najvyšších miestach výšin mesta:
4. Ten, kto je hlúpy, nech sa uchýli sem! A tomu, kto je bez rozumu, hovorí:
5. Poďte, jedzte z môjho chleba a pite z vína, ktorého som namiešala.
6. Zanechajte hlúposť a žite a kráčajte cestou rozumnosti.
7. Ten, kto učiac tresce posmievača, odnáša si hanbu, a tomu, kto dohovára bezbožnému, to bude škvrnou.
8. Nekarhaj posmievača, aby ťa nevzal v nenávisť; dohováraj múdremu, a bude ťa milovať.
9. Daj poučenia múdremu, a bude ešte múdrejší; daj poznať spravedlivému, a priberie naučenia.
10. Počiatkom múdrosti je bázeň JeHoVaHova, a známosť Najsvätejšieho je rozumnosťou.
11. Lebo mnou, hovorí múdrosť, sa rozmnožia tvoje dni, a pridajú ti rokov života.
12. Ak budeš múdry, budeš sebe múdry, ale ak budeš posmievač, sám ponesieš.
13. <Bláznivá žena, zvádza; hlupák poslúchne>Bláznivá žena je štebotná, sprostá a nevie ničoho.
14. Ale sedí pri dveriach svojho domu na stolci, na vysokých miestach mesta,
15. aby volala na tých, ktorí idú pomimo cestou, ktorí idú priamo svojimi stezkami, a hovorí:
16. Kto je hlúpy, nech sa uchýli sem! A tomu, kto je bez rozumu, hovorí:
17. Ukradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je chutný.
18. A hlupák nevie, že sú tam mŕtvi a v hlbinách pekla tí, ktorých pozvala.

  Proverbs (9/31)