Proverbs (7/31)  

1. <Ostríhať prikázania, zvoliť si múdrosť>Môj synu, ostríhaj moje reči a moje prikázania schovaj u seba.
2. Ostríhaj moje prikázania a ži a naučenie môjho zákona ostríhaj ako zrenicu svojho oka.
3. Priviaž si ich na svoje prsty; napíš si ich na tabuľu svojho srdca.
4. Povedz múdrosti: Ty si moja sestra, a známou priateľkou pomenuj rozumnosť,
5. <Blázon u smilnice>aby ťa chránily od cudzej ženy, od cudzozemky, ktorá lichotí svojimi hladkými rečami.
6. Lebo som vyzeral oknom svojho domu, cez svoju mrežu,
7. a videl som medzi hlúpymi, rozoznal som medzi synmi mládenca bez rozumu,
8. ktorý išiel ulicou vedľa jej uhla a kráčal cestou k jej domu,
9. na mraku, večerom dňa, v hustej tme noci a mrákavy.
10. A hľa, nejaká žena vyšla proti nemu, v odeve smilnice, opatrného srdca chytrého;
11. štebotná bola a opovážlivá, ktorej nohy nebývajú v jej dome.
12. Hneď vonku pred domom hneď na uliciach a pri každom uhle strojí úklady.
13. A chopila sa ho a bozkala ho; odvrhla stud a riekla mu:
14. Pokojné obeti sú u mňa; dnes som splnila svoje sľuby;
15. preto som ti vyšla vústrety hľadajúc pilne tvoju tvár a našla som ťa.
16. Vystrela som svoju posteľ kobercami, pestrými rúchami z egyptských nití.
17. Napustila som svoju ložu myrrou, aloem a škoricou.
18. Poď, opájajme sa ľúbosťou až do rána a kochajme sa v milovaní.
19. Lebo muž nie je doma; odišiel na ďalekú cestu.
20. Vzal mešec peňazí so sebou; prijde domov až na deň, keď bude mesiac v splne.
21. Naklonila ho svojím mnohým umením; zvábila ho hladkosťou svojich rtov.
22. Išiel hneď za ňou, jako ide vôl na zabitie a jako blázon v putách, aby bol káznený,
23. až prenikla strela jeho jatra; ponáhľal sa, jako sa ponáhľa vtáča do osídla a nevie, že tam ide o jeho život.
24. A tak teraz, synovia, počúvajte na mňa a pozorujte ušima na reči mojich úst.
25. Nech sa neuchýli tvoje srdce na jej cesty, a neblúď po jej chodníkoch.
26. Lebo je mnoho pobitých, ktorých porazila, a mocných, ktorých všetkých povraždila.
27. Jej dom je cestami do pekla, ktoré sostupujú do komôr smrti.

  Proverbs (7/31)