Proverbs (4/31)  

1. <Nadobudnúť múdrosti, prijať kázeň; zisk toho>Počujte, synovia, kázeň otcovu a pozorujte, aby ste poznali rozumnosť.
2. Lebo vám dávam dobré naučenie; neopustite môjho zákona.
3. Lebo som bol synom svojho otca, útly a jediný pred svojou matkou.
4. A vyučoval ma a riekol mi: Nech sa drží tvoje srdce mojich slov; ostríhaj moje prikázania a ži.
5. Nadobudni múdrosti, nadobudni rozumnosti; nezabudni ani sa neodchýľ od rečí mojich úst.
6. Neopusti jej, a bude ťa ostríhať; miluj ju, a bude ťa striezť.
7. Začiatok je múdrosť; nadobudni múdrosti a za všetko svoje imanie nadobudni rozumnosti.
8. Vyvyšuj ju, a povýši ťa; bude ťa ctiť, keď ju objímeš.
9. Dá tvojej hlave veniec miloty a obdarí ťa krásnou korunou.
10. Počuj, môj synu, a prijmi moje reči, a rozmnožia sa ti roky života.
11. Učím ťa ceste múdrosti a vediem ťa priamymi koľajami.
12. Keď pojdeš, nebude sovrený tvoj krok, a jestli pobežíš, neklesneš.
13. Chyť sa kázne a nepusti; maj na ňu obrátený pozor, lebo ona je tvojím životom.
14. <Na ceste bezbožných pád, spravedlivých svetlo>Nevchádzaj na stezku bezbožných ani nekráčaj cestou zlostníkov.
15. Opusti ju, nechoď po nej; odchýľ sa od nej a obídi.
16. Lebo nespia, ak nevykonajú zlého, a nedá im spať, ak neprivedú niekoho k pádu.
17. Pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno ukrutností.
18. Ale stezka spravedlivých je ako jasné svetlo rána, ktoré svieti viac a viac, dokiaľ nestojí deň na výši.
19. Cesta bezbožných je ako mrákava; nevedia, o čo zavadia a klesnú.
20. <Zachovať naučenia, ostríhať srdce, rty a kroky>Môj synu, pozoruj na moje slová; nakloň svoje ucho k mojim rečiam.
21. Nech neodídu od tvojich očí; ostríhaj ich prostred svojho srdca.
22. Lebo sú životom tým, ktorí ich najdú, a celému ich telu lekárstvom.
23. Nado všetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza život.
24. Odstráň od seba prevrátenosť úst a vzdiaľ od seba krivolakosť rtov.
25. Tvoje oči nech hľadia priamo vopred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba.
26. Urovnaj stezu svojej nohy, a nech sú upravené všetky tvoje cesty;
27. neuhni sa ani napravo ani naľavo; odvráť svoju nohu od zlého.

  Proverbs (4/31)