Proverbs (30/31)  

1. <Agúr o neobsiahlosti Stvoriteľovej. Jeho reč>Slová Agúra, syna Jakeho, z rodu Massa. Takto hovorí muž Itielovi, Itielovi a Ukalovi.
2. Je isté, že som nerozumnejší než obyčajný človek a nemám rozumnosti iných ľudí.
3. Ani som sa nenaučil múdrosti, ale známosť Najsvätejšieho znám.
4. Kto vystúpil hore na nebesia i sostúpil? Kto sobral vietor do svojich hrstí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto postavil všetky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?
5. Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu.
6. Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži.
7. <Dvoje si žiadam>Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi toho, prv ako zomriem:
8. márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podľa mojej potreby,
9. aby som sa nenasýtil a nezaprel a nepovedal: Kto je JeHoVaH? Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na meno svojho Boha.
10. Neosoč sluhu pred jeho pánom, aby ti nezlorečil, a ty by si sa prehrešil!
11. <Prevrátené pokolenia>Je pokolenie, ktoré zlorečí svojmu otcovi a nedobrorečí svojej materi.
12. Je pokolenie, ktoré je čisté vo svojich očiach, a predsa nie je umyté od svojej nečistoty.
13. Je pokolenie, oj, aké vysoké sú jeho oči, a jeho riasy sú povznesené!
14. Je pokolenie, ktorého zuby sú jako meče a jeho črenové zuby jako nože, aby zožieralo chudobných zo zeme a biednych zpomedzi ľudí.
15. <Tri, až štyri podivné veci>Pijavica má dve dcéry, ktoré hovoria: Daj, daj! Tieto tri veci sa nenasýtia, štyri, ktoré nepovedia: Dosť:
16. peklo a život neplodnej; zem sa nenasýti vody, a oheň nepovie: Dosť.
17. Oko, ktoré sa vysmieva otcovi a pohŕda poslušnosťou matky, vykľujú potoční havrani, a zožerú ho orlíčatá.
18. Tieto tri veci sú nevystihnuteľné pre mňa a štyri, ktorých neznám:
19. cesty orla v povetrí, cesty hada na skale, cesty lode prostred mora a cesty muža pri panne.
20. Taká je cesta cudzoložnej ženy: jie a utrie svoje ústa a povie: Nepáchala som neprávosti.
21. Pod tromi vecmi sa trasie zem a pod štyrmi, ktorých nemôže uniesť:
22. pod sluhom, keď kraľuje, a pod bláznom, keď sa nasýti chleba,
23. pod nenávidenou ženou, keď sa vydá, a pod dievkou, keď dedične zaujme miesto svojej panej.
24. Štyri veci sú ináče malými na zemi, ale sú nadmier múdre:
25. mravci, ľud nie silný, ktorí však v lete pripravujú svoj pokrm;
26. králici, ľud nie mocný, ktorí však staväjú svoj dom v skale;
27. kobylky nemajú kráľa; avšak vychádzajú po čatách všetky;
28. pavúk pracuje rukami a býva na palácoch kráľových.
29. Toto troje statne vykračuje a štvoro chodí strmo:
30. lev, hrdina medzi zvieratami, ktorý neustúpi pred ničím;
31. prepásaný na bedrách kôň alebo kozol a kráľ, s ktorým kráča voj.
32. Ak si sa dopustil bláznovstva povyšujúc sa a jestli si myslel na zlé, ruku na ústa,
33. lebo tlak na smotanu vyvodí maslo, a tlak na nos vyvodí krv, a tlak do hnevu vyvodí svár.

  Proverbs (30/31)