Proverbs (28/31)  

1. Bezbožní utekajú bez toho, že by ich niekto honil; ale spravedliví sú smelí jako mladý lev.
2. Pre prestúpenie zeme býva mnoho jej kniežat; ale pre rozumného človeka znalého sa predĺži pokojný stav.
3. Chudobný muž, ktorý utiskuje núdznych, je ako splavujúci dážď, po ktorom nebýva chleba.
4. Tí, ktorí opúšťajú zákon, chvália bezbožného; ale tí, ktorí ostríhajú zákon, sa im protivia.
5. Zlí ľudia nerozumejú súdu; ale tí, ktorí hľadajú JeHoVaHa, rozumejú všetkému.
6. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej prostote a nevine, ako ten, kto je krivých ciest a je bohatý.
7. Ten, kto pozoruje zákon, je rozumný syn, a ten kto sa druží so žráčmi, robí svojmu otcovi hanbu.
8. Ten, kto rozmnožuje svoj majetok úžerou a úrokom, shromažďuje ho tomu, kto sa zľutováva nad chudobnými.
9. Kto odvracia svoje ucho, aby nepočul zákona, toho i modlitba je ohavnosťou.
10. Ten, kto zavádza úprimných na zlú cestu, padne sám do svojej jamy, a bezúhonní zdedia dobré.
11. Bohatý človek je múdrym vo svojich očiach; ale rozumný chudobný ho vyzkúma.
12. Keď plesajú spravedliví, je veľká sláva; ale keď povstávajú bezbožníci, býva hľadaný človek.
13. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne; ale ten, kto vyzná a opustí, dojde milosrdenstva.
14. Blahoslavený človek, ktorý sa vždycky strachuje; ale ten, kto zatvrdzuje svoje srdce, padne do zlého.
15. Revúci lev a behajúci medveď hladný je bezbožný panovník nad chudobným ľudom.
16. Knieža bez rozumu býva veliký dráč; ale ten, kto nenávidí lakomstva, predĺži svoje dni.
17. Človek, obťažený ľudskou krvou, uteká až do jamy; nech ho nepodporia!
18. Ten, kto chodí bezúhonný, bude zachránený; ale ten, kto je prevrátený čo do svojich ciest, padne razom.
19. Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba; ale ten, kto nasleduje zaháľačov, nasýti sa chudoby.
20. Verný človek dosiahne mnoho rôzneho požehnania; ale ten, kto sa ponáhľa zbohatnúť, nebude bez viny.
21. Hľadieť na osobu nie je dobre; ale človek sa často pre kus chleba dopúšťa prestúpenia.
22. Závistlivý človek sa dychtivo ženie za majetkom a nevie, že prijde na neho núdza.
23. Ten, kto karhá človeka, najde potom viacej lásky ako ten, kto lichotí jazykom.
24. Ten, kto lúpi svojho otca a svoju mať a hovorí: To nie je hriech, je spoločníkom vraha.
25. Nenasytný človek hrabivý vzbudzuje svár; ale ten, kto sa nadeje na JeHoVaHa, sa vytučí.
26. Ten, kto sa nadeje na svoje srdce, je blázon; ale ten, kto chodí v múdrosti, unikne.
27. Ten, kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatku; ale ten, kto zakrýva svoje oči, bude mať mnoho zlorečení.
28. Keď povstávajú bezbožníci, skrýva sa človek, a keď hynú, množia sa spravedliví.

  Proverbs (28/31)