Proverbs (27/31)  

1. Nechlúb sa zajtrajším dňom, lebo nevieš, čo ešte splodí deň.
2. Nech ťa chváli iný, a nie tvoje ústa, cudzí, a nie tvoje rty.
3. Tiaž kameňa a váha piesku je veľká; ale hnev blázna je ťažší nad to oboje.
4. Ukrutná vec je prchlivosť, a povodňou je hnev; ale kto obstojí pred závisťou?
5. Lepšie je zjavné karhanie ako skrytá láska.
6. Verné sú rany od toho, kto miluje; ale hromadné sú bozky toho, kto nenávidí.
7. Sýta duša pohrdne aj medom; ale lačnej duši je každá horkosť sladkou.
8. Jako vták, ktorý vyletí zo svojho hniezda, tak i človek, ktorý vyletí zo svojho miesta.
9. Masť a kadivo obveseľuje srdce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše.
10. Svojho priateľa a priateľa svojho otca neopusti, ale nevchádzaj do domu svojho brata v deň svojho nešťastia; lepší je blízky súsed ako ďaleký brat.
11. Buď múdry, môj synu, a obveseľuj moje srdce, aby som mal čo odpovedať tomu, kto ma potupuje.
12. Opatrný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prejdúc zamiešajú sa a pykajú.
13. Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho a za cudzozemku, vezmi jeho záloh.
14. Tomu, kto veľkým hlasom dobrorečí svojmu priateľovi vstanúc skoro za rána, počíta sa to za zlorečenie.
15. Ustavičné kvapkanie v deň prívalu a svárlivá žena sú si rovné.
16. Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vyskytne jeho pravici.
17. Železo sa ostrí železom, a človek ostrí tvár svojho blížneho.
18. Ten, kto stráži fík, bude jesť jeho ovocie, a ten, kto ostríha svojho pána, bude ctený.
19. Jako voda ukáže tvári tvár, tak srdce človeka človekovi.
20. Peklo a zahynutie sa nenasýtia, a tak sa nenasýtia ani oči človeka.
21. Panvica striebru a pec zlatu, a človek sa pozná podľa svojej chvály.
22. Keby si blázna utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami, neuhne od neho jeho bláznovstvo.
23. Znaj dobre stav svojho drobného stáda a obráť svoj pozor na čriedy dobytka.
24. Lebo hojnosť netrvá na veky, alebo či azda trvá koruna z pokolenia na pokolenie?
25. Keď sa odprace seno, ukáže sa svieža otava, a spracú sa aj byliny vrchov.
26. Barance sú na tvoj odev, a plácou poľa sú kozli.
27. A dostatok mlieka od kôz je na tvoj pokrm, na pokrm tvojho domu, a je životom tvojim dievkam.

  Proverbs (27/31)